Projekt internetowego teatru to inicjatywa Telewizji Polskiej SA. Transmisje spektakli odbywają się „na żywo”. Inicjatorzy chcą w ten sposób wpłynąć na wzbogacenie i urozmaicenie zajęć szkolnych. Przystępując do tego projektu chcieliśmy przybliżyć uczniom naszej szkoły „żywy teatr”, ponieważ kontakt z szeroko pojętą sztuką jest bardzo ważnym elemntem w rozwoju emocjonalnym każdego człowieka w tym dziecka. Przedstawienia teatralne poszerzają gamę doznań estetycznych, pobudzają umysł dzieci do ciągłego szukania, interpretacji, rozwija myślenie abstrakcyjne, tak ważne i pomocne w życiu.

Więcej zdjęć z roku szkolnego 2014/2015 dostępnych po kliknięciu