Stefan Mierzwa, to nasz rodak,
Syn Rakszawy, prawy, mężny,
Urodził się w polskiej ziemi,
Pod białym Orłem potężnym.

Ref. Daleko, daleko za morzem, daleko
Jest piękna kraina,
Kraj rodzinny matki mej.

Tułaczki poznał smak,
Samotność, pracę i trud,
Za chlebem wzorem innych,
Ruszył na Ameryki ląd.

Ref. Daleko, daleko…

Osiągnął w życiu wiele,
Wiedzę, pieniądze, znaczenie
A założenie fundacji
Staje się jego marzeniem.

Ref. Daleko, daleko…

Dziwne są życia koleje,
Oto emigrant – syn polski,
Po trudach i wyrzeczeniach,
Staje w szeregach profesorskich.

Ref. Daleko, daleko…

Dzisiaj Mierzwa jest patronem,
Nasza szkoła z tego słynie,
Powód dumy i radości,
W sercach naszych teraz gości

Ref. Daleko, daleko…

sł. Maria Nowak, Anna Skoczylas

Nagranie hymnu w wykonaniu A. Piątek