Historia Fundacji Kościuszkowskiej

Fundacja Kościuszkowska została założona w 1925 roku przez emigranta Stefana Mierzwę urodzonego w Kątach Rakszawskich. Jej misją jest wymiana naukowa i kulturalna między Ameryką a Polską. Współpraca z Fundacją Kościuszkowską rozpoczęła się od wizyty w naszej szkole profesora Władysława Miodunka prodziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego i jego asystenta doktora W. Marchwicy. Chcieli oni nawiązać kontakt z jedyną w Polsce szkołą noszącą imię Stefana Mierzwy. W 2000 roku na zaproszenie władz Uniwersytetu Jagiellońskiego dyr. szkoły pani Dorota Sońska – Jagusztyn i ówczesna sekretarz Gminy Rakszawa a obecna pani wójt Maria Kula wzięły udział w obchodach 75-lecia Fundacji Kościuszkowskiej. Kontakty te umożliwiły wyjazdy naszym absolwentom na stypendia do USA, a uczniom naszej szkoły uczestnictwo w obozach językowych na terenie kraju.

W dniu 28.06.2015 r. mieliśmy zaszczyt gościć w Szkole Podstawowej nr 2 im. Stefana Mierzwy p. profesora Johna Micgiela Prezesa Fundacji Kościuszkowskiej z małżonką p. Barbarą Halbert – Micgiel. Profesor zwiedził budynek szkoły, a w trakcie rozmów z uczestnikami nawiązał do dokonań patrona naszej placówki, podsumował naszą współpracę z Fundacją Kościuszkowską oraz wymienił kierunki dalszego partnerstwa. Swoją obecnością to ważne dla nas wydarzenie uświetnili również p. Maria Kula Wójt Gminy Rakszawa, p. dr Izabela Fac z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, p. Szczepan Gliniak, przedstawiciele Rady Rodziców, Grono Pedagogiczne oraz Absolwenci naszej szkoły. Spotkanie przebiegło w serdecznej i życzliwej atmosferze. To dla nas ogromne wyróżnienie i splendor, że tak znana osoba odwiedziła naszą szkołę. Mamy nadzieję, że przełoży się to na wiele ciekawych i wartościowych inicjatyw.

06 marca 2019 r. gościliśmy Prezesa Fundacji Kościuszkowskiej p. Marka Skulimowskiego. W tym doniosłym dla nas wydarzeniu uczestniczyli również: Wójt Gminy Rakszawa – p. Jacek Szubart, siostrzeniec naszego patrona – p. Szczepan Gliniak, przedstawiciele Rady Rodziców – p. Dorota całka i p. Elżbieta Frączek oraz p. Małgorzata Iwanicka z Radia Rzeszów.

Na początku gościa serdecznie powitała Dyrektor szkoły – p. Dorota Sońska-Jagusztyn. Następnie odbyło się spotkanie na sali gimnastycznej Prezesa Fundacji Kościuszkowskiej z Gronem Pedagogicznym, zaproszonymi gośćmi i uczniami. Pan Marek Skulimowski przybliżył działalność fundacji oraz odpowiadał na pytania uczniów.

Później p. Dyrektor i przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wręczyli gościowi specjalne podziękowanie za owocną współpracę z Fundacją Kościuszkowską oraz możliwość wyjazdu naszych absolwentów na stypendia do USA. Dzięki temu młodzi ludzie mają możliwość doskonalić umiejętności językowe, poszerzać horyzonty i zdobywać nowe życiowe doświadczenia.

Pan Marek Skulimowski otrzymał również upominki oraz portret Stefana Mierzwy wykonany przez uczennicę kl. VII.

Również Wójt Gminy Rakszawa-p. Jacek Szubart uhonorował Prezesa Fundacji Kościuszkowskiej specjalną statuetką za objęcie naszej szkoły stypendium im. Sophie Wojciechowskiej i upominkami.

Później p. Marek Skulimowski, zaproszeni goście i nauczyciele spotkali się na poczęstunku przygotowanym przez rodziców. Podczas wspólnych rozmów dyskutowano o dalszej współpracy naszej szkoły i Gminy Rakszawa z Fundacją Kościuszkowską.

Spotkanie z p. Markiem Skulimowskim było dla nas niezwykłym przeżyciem i dostarczyło wielu nowych informacji o naszym patronie.

Artykuł Ameryka Stefana Mierzwy autorstwa siostrzeńca naszego patrona p. Szczepana Gliniaka

Wizyta wnuka naszego patrona
16 czerwca 2023 r. szkołę odwiedził Stephen Reynolds- wnuk Stefana Mierzwy z żoną Pamelą.
Towarzyszyli mu także krewni naszego patrona: Szczepan Gliniak, Cecylia Zarembska, Eleonora Pikor, Tadeusz Zarembski z żoną Jadwigą, Halina Sioma i Agnieszka Kozak.
Podczas spotkania wspominano postać Stefana Mierzwy oraz omawiano plany dalszej współpracy. Goście zwiedzili również szkołę i spotkali się z uczniami.
Dziękujemy serdecznie za mile i twórczo spędzony czas oraz przekazane pamiątkowe zdjęcia, które wzbogacą kolekcję pamiątek o patronie.

Pierwsza edycja półkolonii językowej w Rakszawie

W dniach od 26 czerwca do 07 lipca 2023 roku odbyła się w Rakszawie pierwsza edycja półkolonii językowej organizowanej w ramach programu TEIP, czyli Teaching English in Poland (nauczanie angielskiego w Polsce).

Dotychczas w wyjazdach tych wzięli udział następujący uczniowie i absolwenci

RokUczniowie/absolwenciMiejsce
2005 Absolwenci:
M. Dyrda
Ł. Frączek
D. Cyprys
Nowy Jork – stypendium im. Sophie Wojciechowskiej
2005 Absolwenci:
M. Fus
K. Falandysz
J. Babiarz
K. Olszowa
A. Śliż
Przytok – obóz językowy krajowy
2006 Absolwenci:
E. Świętoniowska
Nowy Jork – stypendium im. Sophie Wojciechowskiej
2006 Absolwenci:
B. Janas
P. Młynek
M. Stafa
S. Pelc
D. Stopyra
D. Dec
M. Kus
A. Babiarz
D. Fus
M. Babiarz
Kraków – obóz językowy krajowy
Tczew – obóz językowy krajowy
2007 Absolwenci:
K. Stopyra
A. Babiarz
Nowy Jork – stypendium im. Sophie Wojciechowskiej
2007 Absolwenci:
K. Fałda
K. Wróbel
Tczew – obóz językowy krajowy
2007 Uczniowie:
A. Śliż
K. Buszta
E. Basak
M. Kukla
K. Wałczyk
P. Baran
T. Cisek
A. Całka
Tczew – obóz językowy krajowy
2008 Absolwenci:
E. Tkacz
Ż. Czechowicz
Nowy Jork – stypendium im. Sophie Wojciechowskiej
2008 Absolwenci:
J. Młynek
E. Kilian
T. Falandysz
M. Dołęga
T. Czechowicz
Limanowa – obóz językowy krajowy
2008 Uczniowie:
M. Kukla
K. Janusz
P. Wałczyk
M. Sroczyk
K. Kochman
Przytok – obóz językowy krajowy
2009 Uczniowie:
K. Kochman
M. Sroczyk
A. Buszta
D. Baran
Załęcze Wielkie – obóz językowy krajowy
2011 Absolwenci:
M. Fus
D. Całka
Nowy Jork – stypendium im. Sophie Wojciechowskiej
2012 Absolwenci:
P. Sroczyk
J. Wróbel
Nowy Jork – stypendium im. Sophie Wojciechowskiej
2013 Absolwenci:
M. Kukla
A. Całka
Nowy Jork – stypendium im. Sophie Wojciechowskiej
2014 Absolwenci:
M. Sroczyk
K. Kochman
Nowy Jork – stypendium im. Sophie Wojciechowskiej
2015 Absolwenci:
E. Basak
Nowy Jork – stypendium im. Sophie Wojciechowskiej
2016 Absolwenci:
A. Kukla
Nowy Jork – stypendium im. Sophie Wojciechowskiej
2017 Absolwenci:
M. Kilian
Nowy Jork – stypendium im. Sophie Wojciechowskiej
2018

2019
Absolwenci:
T. Kukla

Absolwenci:
K.Dyrda
Nowy Jork – stypendium im. Sophie Wojciechowskiej

Nowy Jork – stypendium im. Sophie Wojciechowskiej
2021Absolwenci:
J. Sroczyk
Nowy Jork – stypendium im. Sophie Wojciechowskiej
2023Absolwenci:
K. Jękot
Nowy Jork – stypendium im. Sophie Wojciechowskiej

Stypendium Sophie Wojciechowskiej pokrywa całkowity koszt nauki i pobytu w Nowym Jorku