mgr Dorota Sońska JagusztynDyrektor szkoły, język polski
mgr Małogrzata Kożuszekedukacja wczesnoszkolna – wychowawca kl.I
mgr Alina Werfel informatyka, bibliotekarz, zajęcia techniczne – wychowawca kl.VIII
mgr Anna Michno język angielski – wychowawca kl. VI
mgr Tomasz Naróg wychowanie fizyczne
mgr Rafał Nowak język polski-wychowawca kl.V
mgr Anna Kic matematyka – wychowawca kl. VII
mgr Joanna Domka wychowanie przedszkolne, zajęcia rewalidacyjne
mgr Grażyna Rakoczy fizyka, chemia, plastyka, przyroda, geografia
mgr Agnieszka Szajner język niemiecki, język angielski
mgr Jolanta Czado biologia
mgr Beata Boho pedagog szkolny, doradztwo zawodowe
mgr Anna Szela religia
mgr Grażyna Kochman wychowanie do życia w rodzinie, zajęcia świetlicowe, zajęcia logopedyczne
mgr Andżelina Kycia edukacja wczesnoszkolna, muzyka – wychowawca kl. II
mgr Katarzyna Bartmanzajęcia rewalidacyjne, edukacja wczesnoszkolna – wychowawca kl. III
mgr Renata Babiarznauczyciel wspomagający, zajęcia rewalidacyjne, historia, wiedza o społeczeństwie – wychowawca kl.IV
mgr Martyna Starkbauernauczyciel wspomagający, zajęcia rewalidacyjne, edukacja dla bezpieczeństwa
mgr inż. Katarzyna Białynauczyciel wspomagający, zajęcia rewalidacyjne