mgr Dorota Sońska JagusztynDyrektor szkoły, język polski
mgr Ireneusz Janashistoria, przyroda, geografia, wiedza o społeczeństwie – wychowawca kl. VIII
mgr Małogrzata Kożuszekedukacja wczesnoszkolna – wychowawca kl.III
mgr Alina Werfel informatyka, bibliotekarz, zajęcia techniczne – wychowawca kl.VII
mgr Anna Michno język angielski – wychowawca kl. V
mgr Tomasz Naróg wychowanie fizyczne
mgr Rafał Nowak język polski-wychowawca kl.IV
mgr Anna Kic matematyka – wychowawca kl. VI
mgr Joanna Domka wychowanie przedszkolne, zajęcia rewalidacyjne
mgr Grażyna Rakoczy fizyka, chemia, plastyka
mgr Agnieszka Szajner język niemiecki, język angielski
mgr Jolanta Czado biologia
mgr Beata Boho pedagog szkolny, doradztwo zawodowe
ks. mgr Artur Dyrda religia
mgr Grażyna Kochman wychowanie do życia w rodzinie, zajęcia świetlicowe, zajęcia logopedyczne
mgr Andżelina Kycia edukacja wczesnoszkolna, muzyka – wychowawca kl. I
mgr Katarzyna Bartmanzajęcia rewalidacyjne, edukacja wczesnoszkolna – wychowawca kl. II
mgr Renata Babiarznauczyciel wspomagający, zajęcia rewalidacyjne
mgr Martyna Starkbauernauczyciel wspomagający, zajęcia rewalidacyjne, edukacja dla bezpieczeństwa
mgr inż. Katarzyna Białynauczyciel wspomagający, zajęcia rewalidacyjne