Szkoła Podstawowa Nr 2 jest najstarszą szkołą na terenie Gminy Rakszawa. Jej budowę rozpoczęto około roku 1889. W tym czasie nauka odbywała się w prywatnym domu Ignacego Nogi. Budowę ukończono w 1893 r. Była to szkoła dwuklasowa posiadająca dwie sale lekcyjne i mieszkanie dla nauczyciela. Nazywana była szkołą “Murowaną”. Pierwszym kierownikiem szkoły został Jan Mełłech, a nauczycielką była jego żona Emilia Mełłechowa.

Nie wiadomo kiedy dokładnie szkoła otrzymała imię Teofila Lenartowicza. Około roku 1925 dwie klasy lekcyjne przerobiono na trzy i przemianowano szkołę na trzyklasową. W latach 1925-1933 funkcję kierownika szkoły pełnił Stanisław Noga. Po odejściu na emeryturę zastąpiła go Maria Jabłońska, która pełniła funkcję do wybuchu II wojny światowej. Pod okupacją niemiecką (1939-1944) szkołę prowadził Adam Kosiba. Od wyzwolenia Rakszawy w lipcu 1944 r. przez Armię Czerwoną szkoła funkcjonowała jako siedmioklasowa, a od lat sześćdziesiątych ośmioklasowa. Funkcję kierownika szkoły od wyzwolenia do 1946 r. pełnił Jan Kościelny. Zastąpił go na tym stanowisku Walerian Tropiejko, który był kierownikiem aż do 1964 r. W latach 1964-1970 kierownikiem była Franciszka Tokarz.

W początkach lat siedemdziesiątych XX wieku pod kierownictwem nowego dyrektora – Jadwigi Filip doszło do rozbudowy szkoły. Lata 1971-1974 były bardzo ciężkie dla nauczycieli i uczniów, gdyż uczono w wynajętych salach w kilku prywatnych domach. Po rozbudowie szkoła posiadała siedem klas lekcyjnych i jedną salę gimnastyczną.

W 1989 r. dyrektorem szkoły została Agnieszka Kilian. Dzięki jej staraniom szkoła 10 czerwca 1990 r. otrzymała imię Stefana Mierzwy. Od 1998 r. funkcjonuje w szkole pracownia komputerowa. W tym samym roku odeszła na emeryturę Agnieszka Kilian, a funkcję dyrektora szkoły objęła mgr Dorota Sońska-Jagusztyn. W wyniku reformy oświaty wprowadzonej przez rząd Jerzego Buzka od roku szkolnego 2000/2001 szkoła funkcjonuje jako sześcioklasowa. W 1999 r. do pracowni komputerowej podłączono internet.

Kronika szkoły z lat 1934-2005