sp2rakszawa@wp.pl

Zaloguj się

POKAŻ MENU

ZAMKNIJ MENU

EKOmisja

EKOmisja to projekt edukacyjny dla dzieci i młodzieży, którego celem jest zwiększanie świadomości obiorców i wpływanie na ich postawy. Pozwala kształtować pozytywne proekologiczne nawyki oraz pokazywać jakie korzyści dla nas i dla planety płyną z niemarnowania zasobów w tym żywności. Dzięki udziałowi w projekcie mieliśmy możliwość poszerzyć swoją ekologiczną wiedzę.


Gminny Konkurs Krasomówczy

9 kwietnia 2024 r. odbył się w SP 3 w Rakszawie Gminny Konkurs Krasomówczy, który został objęty honorowym patronatem Wójta Gminy Rakszawa. Jego głównym celem było zaprezentowanie barwnym i bogatym językiem faktów oraz zdarzeń nierozerwalnie związanych z życiem i nauczaniem Papieża Polaka, służące pogłębianiu wiedzy, a także ukazaniu wielkości Jana Pawła II.
Reprezentowali nas:

  • Milena Surmacz – zdobyła II miejsce,
  • Adam Sobuś – otrzymał wyróżnienie.
    Serdecznie gratulujemy!

Podsumowanie akcji: „ Pola Nadziei”- 2024 r.

Już trzeci raz nasza szkoła włączyła się w akcję „Pola Nadziei”, która ma celu uwrażliwienie otoczenia na problemy osób nieuleczalnie chorych, a także zbieranie środków na funkcjonowanie Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie.
Uczniowie naszej szkoły już od początku marca przygotowywali się do kwesty, wykonując papierowe kwiaty żonkili. Dlaczego żonkili? – to kwiaty, który symbolizujące nadzieję.
Dzięki życzliwości ks. Mariusza Ryby – Proboszcza Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rakszawie, który zgodził się na przeprowadzenie zbiórki na terenie przykościelnym oraz dzięki szczodrości wielu ludzi 7 kwietnia 2024 r. udało nam się zebrać niebagatelną kwotę bo aż 4 350 zł i 5 dolarów!
W imieniu podopiecznych Fundacji szczere podziękowania za tak olbrzymie serce.
Dziękujemy bardzo również wszystkim uczniom, którzy czynnie włączyli się do akcji a w szczególności wolontariuszom: Aleksandrze Frączek, Katarzynie Frączek, Karolinie Drąg, Milenie Buszcie, Milenie Stafie, Milenie Surmacz, Nikoli Tasior, Kamili Piwińskiej, Helenie Stachowicz, Martynie Janas, Kindze Mach.
Opiekun SKW: Grażyna Kochman


KONKURS „SZKOŁA DOBREGO WYCHOWANIA”

Nasza placówka w okresie od 12.09.2023 r. do 29.02.2024 r. wykonywała zadania przewidziane regulaminem ogólnopolskiego konkursu „Szkoła dobrego wychowania” zorganizowanego przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. Jego celem było zapoznanie dzieci ze standardami dobrego wychowania oraz wskazanie, jaki ma ono wpływ na codzienne życie, jak i relacje rówieśnicze. Wykonaliśmy szereg zadań i otrzymaliśmy certyfikat potwierdzający uzyskanie tytułu Szkoły Dobrego Wychowania.


Podsumowanie konkursu na Kartkę Wielkanocną

Znamy już zwycięzców konkursu na najładniejszą kartkę wielkanocną. Wszystkie prace są piękne, kolorowe, wprowadzające w świąteczny nastój.
Wpłynęło 25 prac konkursowych (15 prac w kategorii uczniów kl. 1-3 oraz 10 w kategorii uczniów klas 4-8).
Komisja konkursowa stanęła przed nie lada wyzwaniem, żeby wyłonić zwycięzców
w poszczególnych kategoriach.
Po długich, burzliwych obradach postanowiono co następuje:
Kategoria kl. I – III
I miejsce – Szymon Sroczyk- kl.2
II miejsce – Matylda Płoszaj – kl.1
III miejsce – Zofia Stachowicz – kl.1
Michał Rejman – kl.3

Kategoria kl. IV- VIII
I miejsce – Zuzanna Karpińska – kl.5
II miejsce – Aleksandra Frączek – kl.7
Helena Stachowicz – kl.4
III miejsce – Anna Janas – kl.4
Katarzyna Fraczek – kl.4

Wszystkim serdecznie gratulujemy.


Konkurs słuchania z języka angielskiego


26.03.2024 r. uczniowie naszej szkoły, Julia Janas i Adam Sobuś, wzięli udział w konkursie słuchania z języka angielskiego zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 1 w Rakszawie. Dziękujemy za godne reprezentowanie naszej szkoły.


Skip to content