W roku szkolnym 2022/2023 nasza szkoła kolejny już raz stara się o przyznanie Certyfikatu Zielonej Flagi w ramach uczestnictwa w międzynarodowym programie edukacji ekologicznej „Szkoły dla Ekorozwoju – EcoSchools”.
Obszarem działań, wokół którego są skupione nasze działania, jest żywność. W wyniku przeprowadzonego audytu środowiskowego w szkole odnotowaliśmy, że skala nieświadomości w zakresie zdrowego żywienia jest stosunkowo duża. Wielu uczniów przejawia złe nawyki żywieniowe. Oprócz wyborów konsumenckich chcemy wpływać na postawy naszych wychowanków. W ciągu roku szkolnego przeprowadzono szereg działań w tym zakresie: spotkanie z panią dietetyk – nauka zdrowych nawyków żywieniowych, realizacja projektu „Mój chleb – samo zdrowie”- stworzenie bazy przepisów, przeprowadzenie akcji „Powitaj wiosnę nową torbą na zakupy”- projektowanie siatek na zakupy, Tydzień Edukacji Wczesnoszkolnej – problem oszczędzania wody, eksperymenty z wodą, organizacja konkursu „Danie z resztek” – najlepszy przepis ze zdjęciem na dowolną potrawę, mini hodowle ziół w klasach. Mamy nadzieję, że uda nam się zrealizować zamierzone cele.