W dniu 10 stycznia 2022 r. został rozstrzygnięty konkurs plastyczny  pod hasłem „Zapobiegajmy pożarom”. Jest to Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny, który ma na celu zainteresowanie dzieci, młodzieży i twórców nieprofesjonalnych ochroną przeciwpożarową, działalnością straży pożarnych, tradycją i życiem strażackich środowisk oraz propagowaniem pozytywnych postaw społecznych, a także rozwój indywidualnych uzdolnień plastycznych.

    Uczestnicy konkursu,  stosując  najróżniejsze techniki, przedstawiają własne wyobrażenia udziału straży pożarnych w działalności m.in.  kulturalnej, historycznej, wychowawczej, prewencyjnej np. działania związane z przeciwdziałaniem czy zwalczaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i ekologicznych, jak również ratownictwo specjalistyczne, akcje ratowniczo-gaśnicze …

    W konkursie tym wzięły udział dzieci z przedszkoli oraz szkół podstawowych gminy Rakszawa .

    Komisja konkursowa oceniała prace zarówno pod względem umiejętności plastycznych jak i pomysłowości i przedstawienia tematu.

Nasi uczniowie zajęli czołowe miejsca w następujących kategoriach:

Klasy 1-4

I miejsce –Anna Janas klasa II

Wyróżnienia:

Katarzyna Frączek klasa II

Klasy 4-8

I miejsce- Urszula Janas klasa VIII

II miejsce –Weronika Wawrzaszek klasa VII

Wyróżnienia :

Aleksandra Frączek klasa V

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM I ZWYCIĘZCOM SERDECZNIE GRATULUJEMY!