Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola

https://sp2rakszawa.pl/wp-content/uploads/2023/02/Karta-zapisu-do-przedszkola.pdf

POTWIERDZENIE PRZEZ RODZICÓW KANDYDATA WOLI ZAPISU DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. STEFANA MIERZWY W RAKSZAWIE

https://sp2rakszawa.pl/wp-content/uploads/2023/02/potwierdzenie-woli-zapisu-dziecka-do-przedszkola.pdf

Wzór podania o przyjęcie dziecka do szkoły

https://sp2rakszawa.pl/wp-content/uploads/2023/02/wzor_podania_o_przyjecie_dziecka_do_szkoly.pdf

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Stefana Mierzwy w Rakszawie

https://sp2rakszawa.pl/wp-content/uploads/2023/02/Potwierdzenie_woli_zapisu_dziecka_do_klasy_pierwszej-skonwertowany.pdf