W ostatnim tygodniu grudnia dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej poznawały zasady działania magnesu. Dowiedziały się też dlaczego magnes przyciąga niektóre przedmioty a na niektóre nie oddziaływuje.