Wszyscy uczniowie, których rodzice złożyli wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego zostali zakwalifikowani i przyjęci na rok szkolny 2020/2021.