W dniu 12 maja 2022 r. kl. VII pod opieką p. I. Janasa i p. M. Starbkauer wzięła udział w wycieczce do Parku Trampolin Grawitacja w Rzeszowie. Byli również w kilku ciekawych historycznie miejscach takich jak: Rynek, kościół farny, ulica 3 Maja, pomniki T. Kościuszki i Leopolda Lisa Kuli.