W środę 9 czerwca 2021 r. odbyły się demokratyczne wybory do Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły. Jest to dla całej społeczności szkolnej bardzo ważne wydarzenie, w którym uczniowie świadomie dokonują wyboru swoich przedstawicieli. Głosowanie było tajne. Każdy uczeń z klas I – VIII mógł oddać jeden głos na specjalnie przygotowanych kartkach. Po podliczeniu głosów przez komisję wyborczą wszystko stało się jasne. Nowy skład Samorządu Uczniowskiego jest następujący:

Przewodnicząca – Maja Wieloch – kl. VII

Zastępca – Klaudia Dyrda – kl. VI

Skarbnik – Aleksandra Frączek – kl. IV

Sekretarz – Piotr Moskal – kl. VII

Opiekunem SU została Pani Anna Kic. Nowo wybranym władzom SU gratulujemy oraz życzymy owocnej pracy na rzecz szkoły oraz społeczności.