W poniedziałek 10 czerwca 2024 r. odbyły się demokratyczne wybory do Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły. Jest to dla całej społeczności szkolnej bardzo ważne wydarzenie, w którym uczniowie świadomie dokonują wyboru swoich przedstawicieli. Głosowanie było tajne.
Po podliczeniu głosów przez komisję wyborczą wszystko stało się jasne.
Nowy skład Samorządu Uczniowskiego jest następujący:
Przewodnicząca – Aleksandra Frączek
Zastępca –Maja Rogowska
Skarbnik – Milena Surmacz
Sekretarz – Helena Stachowicz
Opiekunem SU została pani Anna Kic.
Nowo wybranym władzom SU gratulujemy oraz życzymy owocnej pracy na rzecz szkoły oraz społeczności.