W czwartek 15 czerwca 2023 r. odbyły się demokratyczne wybory do Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły. Jest to dla całej społeczności szkolnej bardzo ważne wydarzenie, w którym uczniowie świadomie dokonują wyboru swoich przedstawicieli. Głosowanie było tajne. Każdy uczeń z klas I – VIII mógł oddać jeden głos na specjalnie przygotowanych kartkach.
Po podliczeniu głosów przez komisję wyborczą wszystko stało się jasne.

Nowy skład Samorządu Uczniowskiego jest następujący:
Przewodniczący – Szymon Piwiński – kl. VII
Zastępca – Aleksandra Frączek – kl. VI
Skarbnik – Nikola Wawrzaszek – kl. V
Sekretarz – Kamila Piwińska – kl. IV.

Opiekunem SU została pani Anna Kic.
Nowo wybranym władzom SU gratulujemy oraz życzymy owocnej pracy na rzecz szkoły oraz społeczności.