Istotą szkoły jest prowadzenie działalności edukacyjnej, wychowawczej i profilaktycznej. Można to robić na różne sposoby. Jednym z nich jest branie udziałów w konkursach, ukazujących prawidłowe postawy i zachowania. Nasi uczniowie wzięli w konkursie pt. „Nie piję…Nie palę…Nie biorę” – http://www.rakszawa.pl/…/_db/konkurs_profilaktyczny.pdf Zorganizował go Wójt Gminy Rakszawa – p. Jacek Szubart. Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie pracy plastycznej – w formie plakatu – o tematyce przeciwdziałającej nałogom. Podczas zakończenia roku szkolnego laureaci otrzymali z rąk Wójta Gminy Rakszawa podziękowania za udział i nagrody rzeczowe. Wyróżnione prace można obejrzeć tutaj http://rakszawa.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=3&sub=330…Wyżej wymieniony konkurs jest częścią kampanii społecznej realizowanej przez Gminę Rakszawa. Więcej informacji można znaleźć na profilu UG na facebooku – https://www.facebook.com/GminaRakszawa