4 marca 2020 roku kolejny raz odwiedził nas Prezes Fundacji Kościuszkowskiej – p. Marek Skulimowski. Spotkał się z p. dyrektor Dorotą Sońską – Jagusztyn. Podczas rozmowy poruszono temat współpracy szkoły z Fundacją Kościuszkowską oraz przebieg obozu językowego, który odbędzie się na przełomie czerwca i lipca. Jest on organizowany przez Gminę Rakszawa we współpracy z Fundacją Kościuszkowską.