W dn. 11.01.2024 roku uczniowie klasy VIII wybrali się do Urzędu Gminy w Rakszawie. Na miejscu, z jego funkcjonowaniem, wydziałami oraz zadaniami własnymi i zleconymi gminy, zapoznał młodzież Pan Jacek Szubart, – Wójt Gminy Rakszawa.
Wycieczka była związana z realizacją podstawy programowej przedmiotu wiedza o społeczeństwie. Umożliwiła uczniom bezpośredni kontakt z tym organem administracji samorządowej. To była „żywa” lekcja wychowania obywatelskiego.
Serdecznie dziękujemy Panu Wójtowi Jackowi Szubartowi za poświęcony czas, miłe i ciepłe spotkanie.