Z okazji wizyty kanonicznej Parafii pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego gościł 23.09. 2015r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Stefana Mierzwy Jego Ekscelencja Ks. Biskup Adam Szal, Ks. Prałat Henryk Franków, ks. Prałat Jan Woźniak, Wójt Gminy Rakszawa p. Maria Kula oraz przedstawiciele rodziców. W imieniu wszystkich zebranych dostojnego gościa powitała dyrektor szkoły p. Dorota Sońska – Jagusztyn. Uczniowie przywitali Biskupa bukietem kwiatów i laurkami oraz słowami piosenki Bądź pozdrowiony Gościu nasz.

Pani dyrektor w swoim wystąpieniu podkreśliła, że:

Wychowanie w naszej szkole opieramy na wartościach chrześcijańskich. Wizyta Ks. Biskupa jest dla nas szczególnie istotna w obecnych czasach, zwłaszcza – dla młodego pokolenia. Ma dla nas wszystkich ważny wymiar duchowy i jest jednocześnie wyrazem wspólnej troski o jak najlepsze wychowanie dzieci i młodzieży w duchu wartości chrześcijańskich.

Zaznaczyła również, że ostatnia wizyta kanoniczna miała miejsce w 1994 roku (gościliśmy wtedy Jego Ekscelencję Ks. Biskupa Józefa Michalika).

Następnie uczniowie przedstawili część artystyczną, która wywarła na zebranych duże wrażenie. W nawiązaniu do występu głos zabrał Jego Ekscelencja Ks. Biskup Adam Szal. Stwierdził, że w życiu bardzo  ważne są trzy cnoty boskie – wiara, nadzieja i miłość oraz wychowanie i uczenie młodego pokolenia wiary, tradycji i miłości do Ojczyzny i drugiego człowieka. Na zakończenie udzielił pasterskiego błogosławieństwa całej społeczności szkolnej.

Później nastąpiło spotkanie Jego Ekscelencji i towarzyszących mu osób z nauczycielami, pracownikami szkoły oraz rodzicami.

To wydarzenie zapisze się nie tylko w pamięci, na stronach Kroniki Szkoły, ale także zagości na trwałe w naszych sercach.

 

Więcej zdjęć z roku szkolnego 2015/2016 dostępnych po kliknięciu