15 grudnia 2021 r. odbyło się spotkanie opłatkowe w klasie V. Rozpoczęło się ono od złożenia życzeń świątecznych oraz podzielenia się opłatkiem. Następnie uczniowie poczęstowali się barszczykiem, paluchem, piernikami oraz ciastem. Świąteczna atmosfera sprzyjała wspólnemu kolędowaniu. Każdy otrzymał również słodki upominek przygotowany przez ucznia – Igora.