W dniu 20.11.2015r. nauczyciele SP 2 razem z nauczycielami SP 3 uczestniczyli w Warsztatach Regionalnych na temat „OK obserwacja” w ramach Programu Szkoła Ucząca Się. Podczas szkolenia, które prowadziła p. Ewa Mazepa uczestnicy poznali:

a) ideę OK obserwacji,

b) zasady OK obserwacji,

c) sposoby omówienia OK obserwacji,

d) różnice pomiędzy OK obserwacją a lekcją otwartą czy hospitacją.

Więcej zdjęć z roku szkolnego 2015/2016 dostępnych po kliknięciu