W dniu 16 listopada b.r. w naszej szkole odbyły się warsztaty na temat „Pieniądz i jego funkcje”. Przeprowadziła je p. Teresa Janas-pracownik Biblioteki przy GOKiC w Rakszawie. Wzięli w nich udział uczniowie klasy VII i VIII.