23 października 2015 r. w naszej szkole odbyła się uroczystość pasowania na ucznia szkoły podstawowej. Dzisiaj dzieci z klasy I stały się pełnoprawnymi członkami społeczności Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stefana Mierzwy w Rakszawie. Ta ważna dla pierwszaków chwila rozpoczęła  się wystąpieniem dyrektora szkoły – pani Doroty Sońskiej – Jagusztyn, która powitała wszystkich zebranych i podkreśliła, że dzieci są wspólnym dobrem zarówno rodziców jak i nauczycieli. Następnie podczas akademii uczniowie klasy I z wielkim zaangażowaniem recytowali wiersze i śpiewali piosenki. Po programie artystycznym dyrektor szkoły uroczyście pasował uczniów, którzy ślubowali być dobrymi uczniami, szanować innych, dbać o przyrodę. Na zakończenie wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne upominki od starszych klas. Po zakończeniu uroczystości pierwszaki w radosnym nastroju udały się na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

 

 

 

Więcej zdjęć z roku szkolnego 2015/2016 dostępnych po kliknięciu