„Kiedy wydaje się, że wszystko się skończyło, wtedy dopiero wszystko się zaczyna”
ks. Jan Twardowski

23 czerwca 2023 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023 i pożegnanie absolwentów.
Apel rozpoczął się od przekazania opieki nad sztandarem uczniom klas siódmych. Członkowie nowego pocztu złożyli ślubowanie, przyrzekając godnie reprezentować szkołę podczas uroczystości szkolnych i lokalnych. Później zebrani wysłuchali przemówień pani Dyrektor Doroty Sońskiej – Jagusztyn, Wójta Gminy Rakszawa – p. Jacka Szubarta i Przewodniczącej Rady Rodziców – p. Elżbiety Piwińskiej.
Główną część uroczystości stanowiło wręczenie – przez Dyrektora szkoły p. Dorotę Sońską – Jagusztyn – nagród książkowych, listów gratulacyjnych, dyplomów, stypendiów naukowych za wzorowe zachowanie i wysokie wyniki w nauce, wyróżniającym się uczniom oraz podziękowań dla rodziców i przyjaciół szkoły.
Następnie ósmoklasiści zaprezentowali program słowno-muzyczny, w którym wyrazili wdzięczność wychowawcom, nauczycielom i rodzicom. Wiele emocji dostarczył zebranym taniec wykonany przez ósmoklasistów.
Uczniowie klasy siódmej przyznali klasie 8 specjalne tytuły, złożyli życzenia i wręczyli pamiątkowe upominki.
Drodzy Absolwenci!
Życzymy Wam spełnienia marzeń, a przede wszystkim, wiary w swoje możliwości na dalszych etapach swojej edukacji!

Więcej zdjęć tutaj – Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022-2023 i pożegnanie absolwentów