„Życie składa się z przywitań i pożegnań”.
Victor Hugo
24 czerwca 2022 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022 i pożegnanie absolwentów.
Apel rozpoczął się od przekazania opieki nad sztandarem uczniom klas siódmych oraz przekazania pieczy nad samorządem nowemu przewodniczącemu. Członkowie nowego pocztu złożyli ślubowanie, przyrzekając godnie reprezentować szkołę podczas uroczystości szkolnych i lokalnych. Później zebrani wysłuchali przemówień pani Dyrektor Doroty Sońskiej – Jagusztyn i Przewodniczącej Rady Rodziców – p. Elżbiety Piwińskiej.
Główną część uroczystości stanowiło wręczenie – przez Dyrektora szkoły p. Dorotę Sońską – Jagusztyn – nagród książkowych, listów gratulacyjnych, dyplomów, stypendiów naukowych za wzorowe zachowanie i wysokie wyniki w nauce, wyróżniającym się uczniom oraz podziękowań dla rodziców.
Następnie ósmoklasiści zaprezentowali wzruszający program słowno-muzyczny, w którym wyrazili wdzięczność wychowawcom i nauczycielom. Wiele emocji dostarczyła piosenka „Ostatni dzień z naszą klasą” i wspomnieniowy film przygotowany przez kończących edukację w naszej szkole uczniów.
Zwieńczeniem części artystycznej był zatańczony przez uczniów klasy VIII polonez. Na zakończenie absolwenci otrzymali od uczniów klasy siódmej życzenia, pamiątkowe upominki i wysłuchali tradycyjne „Echo”.
Drodzy Absolwenci!
Życzymy Wam wspaniałych sukcesów, dobrych wyborów, spełnienia marzeń! Wierzymy, że wiedzę i doświadczenie wyniesione z murów naszej szkoły, będziecie rozwijać w kolejnych latach edukacji.

Więcej zdjęć tutaj – UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022 I POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW