W dniu 2 września-w naszej szkole-odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego 2019/2020. W części artystycznej uczniowie klasy VI nawiązali do 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz minionych wakacji. Następnie głos zabrała Pani Dyrektor Dorota Sońska – Jagusztyn, która powitała serdecznie grono pedagogiczne, rodziców, uczniów i życzyła zapału w zdobywaniu nowych umiejętności oraz wielu miłych chwil w naszej szkole. Po uroczystości inauguracyjnej uczniowie z radością spotkali się w salach lekcyjnych z wychowawcami i kolegami. Podczas tych krótkich spotkań zapoznali się m. in. z planem zajęć i podzielili wrażeniami z kanikuły.
Życzymy wszystkim udanego roku szkolnego!