Podczas Tygodnia Humanistycznego w naszej szkole uczniowie poznali historię i ciekawostki związane z językiem ojczystym, wykonywali lapbooki, prezentacje o wybranej części mowy. Układali hasła promujące język polski, tworzyli ranking słów tzw. nowomody.
Jego celem było:

  • upowszechnienie i pogłębianie wiedzy o języku polskim,
  • propagowanie dobrej polszczyzny,
  • poszerzanie zainteresowań i kompetencji w zakresie języka ojczystego,
  • możliwość prezentacji własnych uzdolnień.