W ramach innowacji pedagogicznej czworo uczniów naszej szkoły wzięło udział w zajęciach z tutoringu. Polega on na rozwijaniu mocnych stron dziecka, na poznaniu ucznia, jego zainteresowań, marzeń. Zajęcia pozwoliły również na skuteczne rozwijanie potencjału uczniów oraz motywowanie ich do samodzielnej pracy. Innowację realizowały panie – Anna Kic i Katarzyna Bartman.