18 stycznia 2024 roku odbył się Szkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek skierowany do uczniów klas IV-VIII. Celem konkursu było kultywowanie wokalnych tradycji Świąt Bożego Narodzenia, rozbudzanie w uczniach chęci wspólnego śpiewania, wymiana doświadczeń wokalnych między uczestnikami, wytworzenie świątecznej atmosfery oraz promocja młodych talentów.
Do konkursu przystąpiło 12 uczniów. Uczestnicy prezentowali dowolnie wybraną kolędę lub pastorałkę. Przy ocenie brano pod uwagę walory głosowe, czystość i poprawność wykonania, znajomość tekstu, poczucie rytmu, interpretację oraz ogólne wrażenie artystyczne. Uczestnicy śpiewali a capella oraz z wykorzystaniem podkładów muzycznych.
Nagrodzono następujące uczennice:
I miejsce: Maja Rogowska kl. IV
I miejsce: Julia Tomczyk kl. IV
II miejsce: Milena Buszta kl. IV
III miejsce: Zuzanna Karpińska kl. V

Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za zaangażowanie i włożony trud, a zwycięzcom gratulujemy!