10.11.2023 r. odbył się Szkolny Kiermasz Charytatywny na rzecz Jakuba Giży, którego celem była zbiórka środków finansowych na jego rehabilitację.
Serdeczne podziękowania za okazaną pomoc oraz wielkie serce przy organizacji kiermaszu charytatywnego na rzecz Jakuba Giży kierujemy na ręce pana Jacka Szubarta – wójta Gminy Rakszawa za wsparcie rzeczowe i finansowe oraz Koła Gospodyń Wiejskich za przygotowanie wypieków oraz wyrobów garmażeryjnych.
Serdecznie dziękujemy również wszystkim Uczniom oraz Rodzicom, którzy zaangażowali się w Szkolny Kiermasz Charytatywny – za przygotowanie wypieków, przyniesienie produktów na sprzedaż, pomoc w organizacji kiermaszu oraz Pani Dorocie Janas za uszycie kurtyn i flag.
Uzyskane środki zostały przekazane na ręce mamy Jakuba Giży w wysokości 11 921,60 zł.
Z całego serca dziękujemy wszystkim darczyńcom i zaangażowanym w tym przedsięwzięciu.