W PIĄTEK (11 PAŹDZIERNIKA 2019R.) ODBYŁ SIĘ W  NASZEJ SZKOLE UROCZYSTY APEL Z OKAZJI ŚWIĘTA EDUKACJI NARODOWEJ. NA POCZĄTKU SŁOWA PODZIĘKOWANIA I ŻYCZENIA PRZEKAZAŁA PRACOWNIKOM SZKOŁY DYREKTOR P. DOROTA SOŃSKA – JAGUSZTYN. W SWOIM PRZEMÓWIENIU ZAZNACZYŁA, ŻE WSZYSCY, KTÓRZY SZKOŁĘ TWORZĄ: NAUCZYCIELE I PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI, RODZICE ORAZ UCZNIOWIE MAJĄ WPŁYW NA PANUJĄCY W NIEJ KLIMAT I RELACJE. PODZIĘKOWAŁA WSZYSTKIM ZA ZAANGAŻOWANIE I OGROMNY WKŁAD PRACY NA RZECZ SZKOŁY ORAZ POŚWIĘCENIE I SERCE, KTÓRYM OBDARZANI SĄ UCZNIOWIE.WRĘCZYŁA TEŻ NAGRODY WYRÓŻNIAJĄCYM SIĘ NAUCZYCIELOM I PRACOWNIKOM SZKOŁY.

SERDECZNE SŁOWA DO PEDAGOGÓW SKIEROWALI TEŻ: P. DOROTA DYRDA– PRZEWODNICZĄCA RADY RODZICÓW, P. PAWEŁ SUSZEK – PREZES OSP W RAKSZAWIE ORAZ P. TADEUSZ ŚWIĄTONIOWSKI – HONOROWY  PREZES OSP W RAKSZAWIE. GOŚCILIŚMY TAKŻE P. BOŻENĘ WIĘCŁAW – BABIARZ – SEKRETARZA GMINY RAKSZAWA I EMERYTOWANE NAUCZYCIELKI: P. AGNIESZKĘ KILIAN, P. ANNĘ STOPYRĘ, P. ANNĘ TAMĘ ORAZ RODZICÓW.

UCZNIOWIE SZKOŁY RÓWNIEŻ WYRAZILI SWOIM NAUCZYCIELOM WDZIĘCZNOŚĆ ZA CODZIENNĄ PRACĘ, TROSKĘ I POŚWIĘCENIE. PRZYGOTOWALI CZĘŚĆ ARTYSTYCZNĄ-POD KIERUNKIEM P. A.SKOCZYLAS, P. A. PIĄTEK I P. R.NOWAKA-ZABARWIONĄ DUŻĄ DAWKĄ HUMORU. ODTWORZYLI – SŁOWEM, GESTEM, TAŃCEM I PIOSENKĄ – KLIMAT SZKOLNEGO ŻYCIA. PRZEKAZALI NAJLEPSZE ŻYCZENIA. SWOIMI WYSTĘPAMI DOSTARCZYLI ZEBRANYM GOŚCIOM WIELU WRAŻEŃ WIZUALNYCH I MUZYCZNYCH. SAMORZĄD UCZNIOWSKI PRZYGOTOWAŁ “ECHO”, CZYLI KRÓTKIE WIERSZYKI O OSOBACH ZWIĄZANYCH ZE SZKOŁĄ I SYMBOLICZNE UPOMINKI. CAŁOŚĆ ZAKOŃCZYŁO SPOTKANIE NA POCZĘSTUNKU PRZYGOTOWANYM PRZEZ RADĘ RODZICÓW.

Więcej zdjęć tutaj – Święto Edukacji Narodowej