22 marca na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Wody. Święto to zostało ustanowione w celu podniesienia świadomości, jak wielką rolę odgrywa woda i jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów. W ramach tego dnia uczniowie klasy 8 wybrali się na zajęcia terenowe podczas których badali jakość wody w pobliskim zbiorniku wodnym. Inne klasy miały możliwość przygotowania prac plastycznych dotyczących racjonalnego gospodarowania wodą.