5 i 6 października 2022 r. uczniowie klas 0-VIII zaopatrzeni w worki i jednorazowe rękawiczki po raz kolejny uczestniczyli w akcji ekologicznej „Sprzątanie Świata”.
Głównym jej celem było rozbudzenie świadomości ekologicznej uczniów i odpowiedzialności za środowisko naturalne.
Dzieci sprzątały teren wokół szkoły i przy Ochotniczej Straży Pożarnej obok Urzędu Gminy oraz boiska wielofunkcyjnego. Dzięki pięknej, słonecznej pogodzie akcja przebiegła szybko i sprawnie, a efekty pracy uczniów były zadowalające.