Dnia 23 marca 2023 r. w naszej szkole odbył się IV Powiatowy Konkurs Piosenki Anglojęzycznej „You can sing”. W konkursie brało udział pięciu finalistów z I etapu konkursu z klas 1-3 oraz ośmiu z klas 4-8.
Na nasze zaproszenie odpowiedziały szkoły: Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola nr 1 w Rakszawie, Szkoła Podstawowa nr 3 w Rakszawie, Szkoła Podstawowa w Żołyni oraz Szkoła Podstawowa w Woli Dalszej.
W skład Jury weszli: Pani Agnieszka Magoń- lektor Szkoły Językowej „Promar” w Łańcucie, Pan Mateusz Płonka dyrektor Szkoły Muzycznej „Yamaha” oraz Pani Dominika Mroczka-instruktor tańca i pracownik Urzędu Gminy w Rakszawie.
W obu kategoriach wiekowych podczas oceny brano pod uwagę czystość intonacyjną, poprawność językową, dobór repertuaru oraz ogólny wyraz artystyczny. Jak co roku konkurs został objęty Honorowym Patronatem Wójta Gminy Rakszawa pana Jacka Szubarta.
Nagrody zostały wręczone laureatom: Mai Rogowskiej w kategorii wiekowej 1-3
ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rakszawie oraz Nadii Bardjan w kategorii wiekowej 4-8
z Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola nr 1 w Rakszawie. Laureaci otrzymali także pamiątkowe statuetki ufundowane przez Pana Wójta.
Pozostałe miejsca zajęły następujące uczestniczki:
• w kategorii 1-3:
II miejsce: Wiktoria Krzyśko – Szkoła Podstawowa nr 3 w Rakszawie
III miejsce: Natalia Figiela – Szkoła Podstawowa nr 1 w Rakszawie
• w kategorii 4-8
II miejsce: Kamila Sobuś- Szkoła Podstawowa nr 3 w Rakszawie
III miejsce: Martyna Wierzbińska – Szkoła Podstawowa w Żołyni
Izabela Maj- Szkoła Podstawowa nr 3 w Rakszawie
Ponadto wyróżnienie obu kategoriach otrzymały:
• Julia Tomczyk- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Rakszawie
• Nikola Jurek- Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola nr 1 w Rakszawie
• Julia Pelc- Szkoła Podstawowa w Woli Dalszej
Pozostali uczestnicy otrzymali upominki za udział:
• Zuzanna Domka- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Rakszawie
• Rozalia Węglarz- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Rakszawie
Serdecznie dziękujemy Szkole Językowej „Promar” za wsparcie rzeczowe naszego konkursu.
Dziękujemy również nauczycielom przygotowującym swoje uczennice do udziału w konkursie: Pani Małgorzacie Grzesik-Pudło, Panu Stanisławowi Decowi ( ZSPiP w R-wa), Pani Paulinie Niemiec ( SP Żołynia), Pani Agnieszce Dyrdzie (SP Wola Dalsza), Pani Małgorzacie Jagusztyn ( SP 3 R-wa) oraz wszystkim uczestniczącym w wydarzeniu.

Organizatorzy:
A. Kycia
A. Michno

Więcej zdjęć tutaj – IV Powiatowy Konkursu Piosenki Anglojęzycznej „You can sing”