22 marca 2024 w Szkole Podstawowej Nr 2 w Rakszawie odbył się II etap V edycji Powiatowego Konkursu Piosenki Angielskiej. Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Wójta Gminy Rakszawa – p. Jacka Szubarta.

W konkursie brało udział 15 uczniów z okolicznych szkół (Węgliska, Wydrze, Białobrzegi, Żołynia oraz Rakszawa).

Odbywał się on w trzech kategoriach wiekowych. Klasy 1-3,4-6 oraz 7-8.

Jury w składzie p. Jacek Szubart -Wójt Gminy Rakszawa, p. Mateusz Płonka – dyrektor Szkoły Muzycznej Yamaha, p. Dominika Mroczka – pracownik Gminy Rakszawa, choreograf oraz p.Klaudia Kuca-absolwentka filologii angielskiej, wybrało zwycięzców w każdej z  kategorii. Pod uwagę brano: dobór repertuaru, technikę wokalną, wymowę i opanowanie tekstu, ogólne wrażenie artystyczne. Ponadto z trzech pierwszych miejsc wybrano laureata, którego nagrodzono statuetką.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

Klasy 1-3

– miejsce pierwsze: Kinga Bar SP 2 Rakszawa

– miejsce drugie: Wiktoria Jaźwa SP2 Rakszawa

Klasy 4-6

– miejsce pierwsze: Julia Tomczyk SP2 Rakszawa

– miejsce drugie: Maja Rogowska SP2 Rakszawa

–  miejsce trzecie ex aequo: Lidia Szostecka SP Wydrze

                                                  Natalia Figiela SP1 Rakszawa

Klasy 7-8

– miejsce pierwsze: Milena Mac-Cyran Białobrzegi

– miejsce drugie: Zuzanna Szczygieł Żołynia

– miejsce trzecie: Maja Sobuś SP1 Rakszawa

Specjalną statuetkę otrzymała Milena Mac-Cyran.

Szczególne podziękowania kierujemy do p. Jacka Szubarta – Wójta Gminy Rakszawa za objęcie konkursu honorowym patronatem, za ufundowanie cennych nagród oraz stałe wspieranie naszych inicjatyw.

Słowa uznania należą się także opiekunom występujących uczestników. Dziękujemy za opiekę i przygotowanie uczniów, reprezentujących bardzo wysoki poziom umiejętności wokalno-językowych.

Wszyscy uczestnicy i opiekunowie otrzymali pakiety promocyjne Gminy Rakszawa.

Jako organizatorzy chcielibyśmy także szczególnie podziękować Jury za poświęcony czas i rzetelną ocenę wykonawców.

Organizatorzy

Więcej zdjęć tutaj – You Can Sing 2024