Dbając o bezpieczeństwo naszych uczniów odbyło się w szkole spotkanie profilaktyczno-wychowawcze z funkcjonariuszem policji KPP w Łańcucie. Prelekcje, ze względu na zróżnicowaną grupę odbiorców, przeprowadzono w trzech grupach wiekowych. Podczas spotkania omówiono zasady bezpieczeństwa w czasie ferii zimowych i nie tylko. Młodsi uczniowie dowiedzieli się, a starsi przypomnieli sobie, zasady poruszania się po drogach, zasady postępowania w kontaktach z nieznajomymi oraz jak należy zachować się w sytuacjach zagrażających zdrowiu bądź życiu. Ważnym elementem spotkania była rozmowa
o konsekwencjach prawnych dla małoletnich, wynikających z zachowań niezalecanych
i niedozwolonych.