“Są trzy: wiara, nadzieja i miłość z nich najważniejsza jest miłość”.

Składamy serdeczne podziękowania dla członkiń Koła Gospodyń Wiejskich powiatów łańcuckiego i rzeszowskiego, które wzięły udział w zbiórce na “Górę grosza” i ofiarowały te środki na leczenie i rehabilitację Faustyny Uchman. Koordynatorem tego przedsięwzięcia jest absolwentka naszej szkoły p. Marzena Janas – Piwińska, która zebrała i przekazała fundusze na rzecz Faustyny.

Wiara daje spokój, nadzieja nie umiera nigdy, a miłość góry przenosi.