W dn. 01. 04. 2023 roku w Domu Strażaka w Rakszawie odbyło się spotkanie wielkanocne dla osób samotnych i starszych z terenu Gminy Rakszawa zorganizowane przez Wójta Gminy Rakszawa, Radę Gminy Rakszawa oraz Koło Gospodyń Wiejskich.
Uczniowie naszej szkoły wykonali dla zaproszonych gości kartki świąteczne a także przedstawili montaż słowno-muzyczny. Widowisko przygotowane przez Panie Andżelinę Kycię, Katarzynę Bartman i ks. Artura Dyrdę przedstawiało historię nawrócenia starotestamentalnego Jonasza. Spotkało się ono z bardzo ciepłym przyjęciem zebranych i nagrodzone zostało gromkimi oklaskami.

Więcej zdjęć tutaj – Spotkanie wielkanocne