W ramach wychowania fizycznego uczniowie klas 4-8 mieli za zadanie wybudować igloo albo figurę ze śniegu. Intensywne opady śniegu oraz odwilż ułatwiły pracę, dostarczyły wiele radości i poprawiły ogólną sprawność.