Dokumenty do rekrutacji :

Karta zapisu do przedszkola – https://sp2rakszawa.pl/wp-content/uploads/2024/01/Karta-zapisu-do-przedszkola.pdf

Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego – https://sp2rakszawa.pl/wp-content/uploads/2024/01/Potwierdzenie-woli-zapisu-dziecka-do-przedszkola-1.pdf

Wzór podania o przyjęcie dziecka do szkoły – https://sp2rakszawa.pl/wp-content/uploads/2024/01/Wzor_podania_o_przyjecie_dziecka_do_szkoly.pdf

Zgoda na wykorzystanie wizerunku – https://sp2rakszawa.pl/wp-content/uploads/2024/01/Zgoda-dzieci-2024.pdf

Upoważnienie do odbioru dziecka – https://sp2rakszawa.pl/wp-content/uploads/2024/01/upowaznienie-do-odbioru.pdf