Z okazji zakończenia roku szkolnego 2021/2022 tytuł Przyjaciel Szkoły Podstawowej Nr 2 otrzymał Wójt Gminy Rakszawa – p. Jacek Szubart.
Przyjacielem Szkoły zostaje osoba, która przyczyniła się do rozwoju szkoły i podniesienia jej rangi w środowisku, w szczególności za: wieloletnie bezinteresowne działania o charakterze stałej, opartej na przyjacielskich relacjach współpracy i wspieranie działań wpływających na pozytywny wizerunek szkoły w środowisku lokalnym.