Podsumowanie przedszkolnego konkursu plastycznego
„Tajemnicza rolka”

Celem konkursu było:
• zwiększenie wiedzy dzieci na temat zasad prawidłowej segregacji odpadów oraz wtórnego ich wykorzystywania,
• rozwinięcie umiejętności plastycznych i technicznych wśród dzieci biorących udział w konkursie.

Przy ocenie prac wzięto pod uwagę:
– zgodność z tematyką konkursu,
– pomysłowość,
– samodzielność na miarę wieku dziecka,
– staranność.

Wyniki konkursu:

I miejsce – Julia Tomczyk, Maja Rogowska,
II miejsce – Katarzyna Frączek, Anna Janas, Magdalena Wrzos
III miejsce – Milena Dołęga, Izabela Fałda, Kinga Bar, Michał Rejman.

Wyróżnienie:
Daria Rokosz, Milena Woś, Lena Figiela, Leon Surmacz, Paweł Frączek

W grupie czterolatków wszystkie nadesłane prace (3 prace) otrzymują wyróżnienie: Maciej Sroczyk, Amelia Wawrzaszek, Michalina Paterek.

Po powrocie do przedszkola każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom i nagrodę :).

Wszystkim naszym milusińskim serdecznie gratulujemy!