„Moja wizja dworku w Soplicowie”  to temat projektu z matematyki, w  którym uczestniczyła klasa VIII. Jego celem było utrwalenie wiadomości o liczbach i figurach geometrycznych oraz nabycie umiejętności efektywnego i skutecznego współdziałania w grupie.

Zadaniem uczniów było wykonanie modelu dworku w skali. Podczas omawiania projektów nawiązano do wiadomości uzyskanych na lekcji  j. polskiego i  historii.  Zadania projektowe przygotowały panie: Anna Skoczylas – nauczyciel matematyki i Katarzyna Bartman – nauczyciel wspomagający.