„Dialekty polskie” to temat projektu z języka polskiego, w którym uczestniczyła klasa VIII. Jego celem było poznanie różnic w terytorialnych odmianach polszczyzny oraz umiejętność efektywnego i skutecznego współdziałania w grupie. Zadaniem uczniów było: wykonanie prezentacji multimedialnej, odegranie scenek, w których należało użyć słownictwa charakterystycznego dla danego regionu oraz przygotowanie dla kolegów i koleżanek krótkich quizów o wybranym dialekcie. Podczas omawiania zadań wykonanych przez poszczególne grupy nawiązano do wiadomości uzyskanych na lekcjach j. polskiego, historii i geografii. Zadania projektowe przygotowali: pan Rafał Nowak – nauczyciel j. polskiego i p. Katarzyna Bartman – nauczyciel wspomagający.

Więcej zdjęć tutaj – Projekt z języka polskiego w kl. VIII