Procedura bezpieczeństwa
w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2
podczas organizacji zajęć w Szkole Podstawowej nr 2
im. Stefana Mierzwy w Rakszawie

https://drive.google.com/file/d/1WP_1XevuawUI4iAYv3Vt3D0XLA_mIW6w/view?usp=sharing

Wniosek rodzica o przyjęcie na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych dziecka do przedszkola/szkoły w okresie pandemii COVID-19 (załącznik 1)

https://drive.google.com/file/d/1zzsYf5f61NlsTCnRhG5G4xpVwis6gyn4/view?usp=sharing

Zgoda na pomiar temperatury (załącznik 2)

https://drive.google.com/file/d/1LlJYUaKmvo_RF2gWYzB3Z2UWIXghFazP/view?usp=sharing