Dnia  22 października w naszej szkole odbyła się próbna ewakuacja. Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia.  Po usłyszeniu sygnału alarmowego dyrektor, nauczyciele wraz z uczniami oraz pracownicy obsługi,  zachowując wytyczne zawarte w dokumencie szkolnym „Procedura ewakuacji” przedostali się drogami ewakuacyjnymi do punktu zbiórki, którym jest boisko szkolne. Na nim nauczyciele złożyli meldunek dyrektorowi szkoły p. Dorocie Sońkiej – Jagusztyn, która złożyła raport naczelnikowi OSP w Rakszawie p. Pawłowi Suszkowi.

      Próbne ćwiczenia obserwowali strażacy z OSP w Rakszawie ( pod kierownictwem naczelnika p. Pawła Suszka ) w osobach: Jan Łoś, Artur Babiarz, Grzegorz Babiarz, Jacek Dec, Jan Dyrda i Wojciech Baran.
Ewakuacja przebiegała sprawnie i bez paniki.

 

 

Więcej zdjęć na szkolnym facebooku –https://www.facebook.com/szkolapodstawowanr2wrakszawie?fref=ts

Więcej zdjęć z roku szkolnego 2015/2016 dostępnych po kliknięciu