Oto prace i dyplomy Uli z klasy 8, która wzięła udział w największej liczbie konkursów, zarówno szkolnych jak i gminnych, spośród całej szkolnej społeczności. Gratulujemy!