W bieżącym roku szkolnym uczniowie klasy VIII wzięli udział w kolejnej, trzeciej już edycji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego pt. „Powstańcy’44 – pamiętamy!”.
Celem projektu było poszerzanie wiedzy dotyczącej Powstania Warszawskiego, jego realiów, codzienności, ludzi powstania, a także wzmacnianie uczuć patriotycznych młodego pokolenia Polaków.
W ramach projektu uczniowie zapoznali się z powstańczymi źródłami historycznymi, literaturą tego okresu, pozyskali też dodatkowe informacje o samym powstaniu. Zwieńczeniem było przeprowadzenie zbiórki pieniężnej wspierającej żyjących jeszcze uczestników tamtych walk.