Dyplomy za udział w akcjach – „Szkoła pamięta” i „Szkoła do hymnu”.