Dziękujemy serdecznie Wójtowi Gminy Rakszawa – p. Jackowi Szubartowi za przekazane środki na zaadaptowanie dawnej sali gimnastycznej na pracownię fizyczno – chemiczną oraz jej wyposażenie. Nasi uczniowie zyskali dzięki temu możliwość poszerzania wiedzy w nowoczesnych warunkach.